No text

Gilde Dordrecht

No text
Logo Gilde Dordrecht

Wandelen door Dordrecht - Onze werkwijze

Onder leiding van de ervaren gidsen van Gilde Dordrecht kan je een boeiende stadswandeling maken in onze stad. De gidsen proberen zoveel mogelijk aan je wensen tegemoet te komen. Wij wandelen uitsluitend op afspraak via telefoon of mail, tenminste enkele dagen tevoren. Personen of groepen worden nooit samengevoegd. Je kunt het gehele jaar door wandelen, behalve op officiële feestdagen. Vanaf 2 personen kan je wandelen, waarbij wel ons minimum tarief geldt. De groepsgrootte is maximaal 15 personen, grotere groepen worden doorgaans gesplitst. Hierdoor kan iedereen de uitleg horen en krijg je écht persoonlijke aandacht. De wandelingen zijn niet op vaste tijden of vanaf een vast vertrekpunt, maar worden aangepast aan je persoonlijke voorkeur. Het vertrekpunt wordt in overleg vastgesteld, bijvoorbeeld het NS station, de aanlegplaats van de Waterbus, bij een af te spreken parkeergarage of vanuit een horecagelegenheid.

De route over water vanuit Rotterdam met de Waterbus is de laatste jaren zeer in trek bij onze gasten. Zonodig worden aanrijroutes of looproutes naar het vertrekpunt meegestuurd met de bevestiging via email van de afspraken. Een wandeling kan in overleg worden samengesteld, bijvoorbeeld met het accent op de Grote of onze Lieve Vrouwe Kerk, de rivieren en havens, de historische hofjes etc. Of vraag naar de mogelijkheden om de uitleg in het Engels, Duits of Frans te krijgen. De wandeling duurt naar je keuze van 1 tot 2,5 uur, maar kan in overleg verlengd worden. Ook kan desgewenst een koffie- of lunchpauze worden ingelast.

De kosten:
De gidsen leiden je belangeloos rond; het Gilde vraagt slechts een bijdrage van € 3,00 per persoon in de kosten, die je aan de gids kunt betalen, met een minimum van € 12,00 per groep.

Dordrecht

Dordrecht is een stad met een rijke historie. De Nederlandse staat en taal vinden er hun bakermat. De oudste stad van Holland ligt aan een knooppunt van waterwegen.

Vanaf het Groothoofd, een stadspoort uit de 15e eeuw, kijk je naar het drukst bevaren punt van Europa. De stad kent karakteristieke binnenhavens, telt circa duizend Rijksmonumenten en ontleent haar naam aan het riviertje de Thure. Hierlangs vestigden zich de eerste bewoners. Nu vinden we daar de Wijnhaven, deze naam herinnert aan een product dat de 14e eeuw tot Dordrechts Gouden Eeuw maakte. Door haar ligging bleef Dordrecht eeuwenlang een belangrijke handelsstad. Na wijn, wol en hout werd suiker een belangrijk product. Hierdoor kende de stad in de 18e eeuw opnieuw een periode van bloei.

Door de nog steeds gunstige ligging aan rail-, weg- en waterverbindingen is Dordrecht nu het centrum van het Drechtstedengebied.

Groothoofd Dordrecht

Groothoofd

De Groothoofdspoort is een nog bestaande stadspoort van Dordrecht, gelegen op het punt waar de drie rivieren, de Oude Maas, de Merwede en de Noord samenkomen.

De poort ligt op het noordelijkste puntje van de oude stad. De kern van de poort heeft zijn oorsprong in de veertiende en vijftiende eeuw. Dit is te zien in de poortdoorgang. De gewelven zijn gotisch van oorsprong.

Het renaissance-uiterlijk kreeg de poort na de verbouwingen van 1618 en 1640. Er werd als het ware een schil om de oorspronkelijke poort gebouwd, want de huidige muren staan voor het middeleeuwse muurwerk. Ook werd toen een toren op de poort aangebracht ter vervanging van de omgevallen Puttoxtoren. De eerste toren uit 1618 is goed te zien op het schilderij van Willaerts.

De toren was een slanke vierkante toren met als windvaan een zeeridder. In 1694 werd de achtkantige koepel en de balustrade toegevoegd.

In de achttiende eeuw werd een poortje in rococostijl toegevoegd aan de rivierzijde. Aan deze kant is in de gevel de Hollandse stedenmaagd aangebracht als teken van de militaire macht van Dordrecht. 

Bezoekers die de stad vanaf de rivier benaderden werden zo direct gewaarschuwd.

Oudste stad van Holland

Omdat Dordrecht al in 1220 het stadsrecht verkreeg is het de oudste stad van Holland. Behalve het mogen heffen van grafelijke tollen was het verkrijgen van het "Stapelrecht" in het jaar 1299 een andere beslissende stap voor Dordrecht. Hierdoor werd het de belangrijkste handelsstad van het Graafschap Holland, waarop een enorme groeispurt volgde. Ook werden in Dordrecht tot 1806 de munten van Holland geslagen.

De huidige Grote Kerk met haar markante scheve toren werd gebouwd in de 14e en 15e eeuw, maar een voorloper ervan stond hier al in de 13e eeuw. Deze schitterend gerestaureerde "dom" is op zich al een bezoek aan Dordrecht waard.

In 1572 vond in Dordrecht de eerste Vrije Statenvergadering plaats in Het Hof, onderdeel van het Augustijnenklooster; waar door de belangrijkste twaalf steden uit die tijd, de adel en de Watergeuzen besloten werd het verzet tegen de Spaanse overheersing te bundelen en Willem van Oranje te aanvaarden als "enigh stadhouder". Drie jaar later, in 1575, werd op die plek door de Staten van Holland en Zeeland de Unie van Dordrecht gesloten, de grondslag voor de Republiek der Verenigde Nederlanden, de basis voor ons huidige vrije land. De gebouwen zijn thans ingericht als museum "Het Hof van Nederland" waarin de geschiedenis van Dordrecht en het ontstaan van ons land op sprekende wijze wordt uitgebeeld. Een bezoek meer dan waard.

In een straat nabij het Hof vond in de (afgebroken) Kloveniersdoelen ook de bekende Dordtse Synode van 1618-1619 plaats, waarbij de Dordtse Leerregels werden vastgesteld, en besloten werd een "Statenvertaling" van de Bijbel te maken vanuit de originele talen Grieks en Hebreeuws. Deze vertaling droeg door het gebruik op scholen enorm bij tot het ontstaan van taaleenheid binnen het Nederland van toen.

Grote Kerk - Dordrecht

Grote Kerk

De middeleeuwse Grote Kerk - Onze Lieve Vrouwe Kerk - van Dordrecht is een gebouw met een rijk verleden.

Geheel in steen overwelfde kruisbasiliek in Brabantse gotiek, gebouwd naar het voorbeeld van Franse kathedralen: driebeukig schip met zijkapellen, transept of dwarsbeuk en hoogkoor met kooromgang en straalkapellen.

De bouw van de markante 72 meter hoge toren is in 1339 aangevangen en staat door verzakking 2,25 m uit het lood. 275 treden leiden naar de omloop op 69 m hoogte.

In de toren hangt de zwaarste beiaard van Europa, bestaande uit 67 klokken met een totaalgewicht van 52.000 kg.

Bij de laatste restauratie (1987) vond men in het hoogkoor funderingen van een oudere kerk uit 1284. Volgens een legende, uitgebeeld op een muurschildering in het Mariakoor, zou Sint Sura opdracht hebben gegeven tot de bouw van de kerk.

lnterieur: vroeg 16de-eeuwse koorbanken met houtsnijwerk (1538-1542); orgel uit 1671/1859; klein kabinetorgel (1785); wit Bach-orgel in Mariakapel (2007); avondmaal en doopstel in goud; koorhek in vroege Lodewijk XV-stijl en rococopreekstoel uit 1756 met marmeren kuip en mahoniehouten bekroning. Fraaie grafzerken. Enkele prachtige glas-in-lood ramen.

Bekende Dordtenaren uit de 17e eeuw zijn onder andere de gebroeders De Witt en de schilder Aelbert Cuyp.

Ook woonden en werkten beroemde schrijvers in Dordrecht, zoals Jacob Cats, Top Naeff en Cees Buddingh'. In een speciale literaire wandeling besteden wij aandacht aan hen. Ook andere thematische wandelingen werken wij op verzoek graag voor je uit.

Lange IJzeren Brug

Lange IJzeren Brug

De Lange IJzeren Brug over de Nieuwe Haven in Dordrecht was de gietijzeren vervanger van een meer dan 40 meter lange houten brug.

In de lange periode dat G.N. Itz stadsarchitect was werden er onder meer acht door hem ontworpen ijzeren bruggen gebouwd.

De radiale decoraties in de van tandbanen voorziene kwadranten, de hekbalusters en de decoratieve consoles aan de jukpijlers zijn in gietijzer uitgevoerd. Het 7 meter brede, beweegbare middendeel is uitgevoerd als een dubbele basculebrug met een lange aanbrug aan weerszijden.

Opvallende onderdelen zijn onder meer de slanke staanders van de jukken, waardoor de brug nogal kwetsbaar lijkt.

Recent (2005) is de brug geheel gerestaureerd.

Video

Onderstaande video van onze Gilde van Dordrecht geeft een levendige impressie van onze stad.

Links

Meer Gilde wandelingen maken in andere plaatsen?
http://www.gilde-nederland.nl/activiteiten.htm

Meer  weten over historisch Dordrecht:
http://www.historischplatformdordrecht.nl/Verhalen-van-Dordrecht
http://www.oud-dordrecht.nl
https://www.augustijnenhof.nl
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl

Contact

Stadswandelingen
Telefoon: 06-17079743
E-mail: stadswandelingen@gilde-dordrecht.nl
E-mail Stadswandelingen Bel Stadswandelingen

© 2020 Gilde Dordrecht

Privacyverklaring